Ние използваме бисквитки. С посещението си на този сайт, Вие се съгласявате с това.

Политика за поверителност

Бисквитки (cookies)

Бисквитките (cookies) представляват малък брой данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър. За осигуряване на адаптирани услуги, ние и нашите клиенти, партньори или филиали, можем да използваме Бисквитки (cookies) или подобни технологии на нашия сайт, за съхранение на информация за Вас, която можем да използваме, без да ограничаваме до, за статистика на употребата на сайта от нашите членове, подобряване на функционалността за потребителите, подобряване достъпа до или улесняване участието в проучвания, контрол на качеството на попълване, по-добро планиране и таргетиране на поканите към потенциални участници в даденото изследване, за проследяване завършването на проучвания или други активности, и за други информационни дейности, според нуждите за функционирането на уебсайта, като и за откриване и/или предотвратяването на измами.

Ние няма да използваме Бисквитките (cookies), за да събираме лични/идентифициращи Ви данни, и не свързваме информацията, съхранявана в Бисквитките (cookies) с Вашите отговори на въпроси в анкетите, или с други сведения, идващи от Вас при посещение на сайта; но тя се свързва с общия ви социално-демографски профил.

Използваме сесийни и постоянни Бисквитки (cookies) за да Ви улесним в придвижването в нашия сайт и да потвърдим, че сте влезли във Вашия профил. Сесийните Бисквитки (cookies) изтичат, когато затворите Вашия браузър. Постоянните Бисквитки (cookies) остава на твърдия диск за продължителен период от време.

Чрез използването на нашите уеб сайтове и приемането на тази "Политика относно използване на Бисквитки (cookies)", Вие изрично се съгласявате с използването на "бисквитки" или други подобни технологии за тракинг, описани в нея.

Винаги можете да промените настройките на браузъра на Вашия компютър, които може да Ви позволят да "забраните Бисквитки (cookies)". Моля, имайте предвид, че ако не приемате Бисквитки (cookies), този уебсайт може да не функционира правилно след вписването в него и може да не успеете напълно да се възползвате от всички функции или услуги, които предлага.

Изменения на Политиката относно използване на Бисквитки (cookies)

Запазваме правото си да променяме нашата Политика относно използване на Бисквитки (cookies). Моля, преглеждайте я често, за да можете винаги да сте наясно с информацията, която събираме, как я използваме и при какви обстоятелства, ако има такива, тя става открита. Ако направим съществени промени в политиката ни, ще Ви уведомим тук, по имейл или чрез съобщение на нашата страница. Използването на уебсайта ни след публикуването на каквито и да е промени в нея или след като сме ви известили по по имейл за тях, се приема за Ваше съгласие с направените промени.

Приложимо право

Горната политика относно използване на Бисквитки (cookies), както и всякакви нейни изменения и всеки спор или иск, произтичащи от или във връзка с нея или с нейната тема, се уреждат и приключват по българското право, правото на Европейския съюз и според всички съответни международни договори. Всяка клауза в тази политика, ако има такав, която не съотвества на горепосоченото законодателство или се установи от компетентен съд, че е невалидна, престава да бъде валидна по силата на закона (ipso jure) се изтрива от този документ, без това да отменя другите клаузи и положения, които остават напълно валидни и и действащи.

account_circle